Globálne rýchlo rastúce trhy

Základné informácie

Fond je zameraný na maximálnu výkonosť pri optimalizáciíi rizika. Je vhodný pre invesotorv ktorí sú schopní akceptovať väčšie riziko s možnosťou vyššieho rastu, ale aj poklesu hodnoty ivnestície. Cieľom investičného fondu je je dosiahnuť dlhodobé zhodnotenie kapitálu dynamickými investíciami do podielových listov fondov investujúcich najmä do akcií spoločností na rozvíjajúcich sa trhoch v kombinácii s investíciami do podielových listov fondov investujúcich do akcií spoločností na svetových trhoch.

Štruktúra

You need to upgrade your Flash Player
Typ fondu: Akciový
Majetok fondu (NAV): 1,48 mil. EUR
Investičný manažér MetLife Slovakia
Mena Fondu
EUR
Základná štruktúra investičného programu %
Globálne akcie
90 - 100
Hotovosť
0 - 10
Zloženie %
Hotovosť 5
Templeton Emerging Markets Fund
65
Global Index
30
You need to upgrade your Flash Player

Zobraziť od: do:

Pre správne zobrazenie vývoja jednotlivých fondov použite prehliadač Internet Explorer.