Fond Vernosť 2,5%

je investičný fond, do ktorého Poisťovateľ umiestňuje výlučne Špeciálne poistné, a ktorý poskytuje garantovaný 2,5% ročný nárast hodnoty podielových jednotiek. Fond je investovaný najmä do vládnych, bankových a korporátnych dlhopisov v rámci investičného ratingového pásma stredných a dlhodobých splatností, a nástrojov peňažného trhu. Mena investícií je EUR.

You need to upgrade your Flash Player

Zobraziť od: do:

Pre správne zobrazenie vývoja jednotlivých fondov použite prehliadač Internet Explorer.