Ázijské akciové portfólio

Základné informácie

Typ fondu: Akciový fond
Majetok fondu (NAV): 1,63 mil. EUR
Investičný manažér: MetLife Europe d.a.c.
Mena fondu: EUR

Investičný cieľ

Fond je zameraný na maximálnu výnosovosť pri optimalizácii rizika. Je vhodný pre investorov, ktorí sú schopní akceptovať väčšie riziko s možnosťou vyššieho rastu, ale aj poklesu hodnoty investície. Cieľom investičného fondu je dosiahnuť dlhodobé zhodnotenie kapitálu dynamickými investíciami do podielových listov fondov investujúcich do akcií spoločností najmä na ázijských trhoch, napr. Čína, India, Japonsko a krajiny juhovýchodnej Ázie v kombinácii s investíciami do podielových listov fondov investujúcich do akcií spoločností na globálnych trhoch.

Štruktúra

You need to upgrade your Flash Player
Základná štruktúra investičného programu %
Hotovosť 0 - 10
Globálne akcie 20 - 40
Regionálne akcie 50 - 80
Zloženie %
Hotovosť 5
Global Index 25
Templeton Asian Smaller Companies
30
PineBridge India
30
Franklin Natural Resources
10
Alternatívne fondy
PineBridge Japan New Horizon
PineBridge South East Asia
PineBridge Global Equities Value Fund
PineBridge Global Emerging Markets Fund
You need to upgrade your Flash Player

Zobraziť od: do: