Tabuľka výkonnosti fondov Denná hodnota Denná zmena hodnoty podielu
Dlhopisový fond3,323629 EUR0,001800 EUR0,05 %
Vyvážený fond3,213722 EUR0,001557 EUR0,05 %
Globálny akciový fond3,470868 EUR0,003509 EUR0,10 %
Ázijský akciový fond4,947561 EUR0,015723 EUR0,32 %
Európsky akciový fond3,329554 EUR0,000354 EUR0,01 %
Americký akciový fond4,697667 EUR0,000345 EUR0,01 %
Fond GARANT1,054287 EUR0,000014 EUR0,00 %
Fond Vernosť 2,5%1,098373 EUR0,000074 EUR0,01 %
Penzijný fond3,397579 EUR0,002020 EUR0,06 %
Global 20301,009726 EUR0,000505 EUR0,05 %
Global 20401,006738 EUR0,000573 EUR0,06 %
Garantovaný program4,205265 EUR0,000284 EUR0,01 %
Program s vyhlasovaným výnosom3,646824 EUR0,000099 EUR0,00 %
Európske akciové portfólio1,110175 EUR0,001497 EUR0,14 %
Ázijské akciové portfólio1,519888 EUR0,006500 EUR0,43 %
Americké akciové portfólio1,367767 EUR0,000008 EUR0,00 %
Globálne akciové portfólio1,151644 EUR0,000288 EUR0,03 %
Vyvážené portfólio1,024887 EUR0,000990 EUR0,10 %
Dlhopisové portfólio0,990362 EUR0,000537 EUR0,05 %
Global 2030 plus1,027007 EUR0,000201 EUR0,02 %
Global 2040 plus1,074983 EUR0,000387 EUR0,04 %
Garantovaný Fond3,955945 EUR0,000268 EUR0,01 %
Garantovaný Fond 20131,077825 EUR0,000044 EUR0,00 %
Fond s vyhlasovaným výnosom3,544606 EUR0,000097 EUR0,00 %
Globálne rýchlo rastúce trhy1,297018 EUR0,000618 EUR0,05 %
Garantovaný Fond 20141,091777 EUR0,000056 EUR0,01 %
Tabuľka výkonnosti fondov 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov od počiatku
Dlhopisový fond0,14 %-0,05 %-0,81 %-1,67 %-0,66 %-1,78 %0,13 %
Vyvážený fond-0,02 %-1,41 %-0,53 %-1,99 %5,63 %2,89 %-3,18 %
Globálny akciový fond-1,12 %-3,53 %0,78 %-1,58 %16,10 %19,01 %4,56 %
Ázijský akciový fond-3,00 %-4,71 %-0,69 %-1,61 %13,05 %51,05 %49,05 %
Európsky akciový fond0,28 %-2,20 %0,09 %-1,00 %15,71 %19,02 %0,31 %
Americký akciový fond-0,37 %1,02 %5,36 %4,97 %27,61 %38,78 %41,52 %
Fond GARANT0,04 %0,12 %0,25 %0,49 %2,89 %NA5,43 %
Fond Vernosť 2,5%0,20 %0,62 %1,24 %2,50 %7,68 %NA9,84 %
Penzijný fond0,23 %0,03 %-0,57 %-1,28 %0,92 %-0,42 %2,36 %
Global 2030-0,48 %-1,94 %-0,19 %-1,77 %8,80 %9,37 %0,97 %
Global 2040-0,59 %-2,31 %0,20 %-1,73 %11,44 %12,87 %0,67 %
Garantovaný program0,20 %0,62 %1,24 %2,50 %7,68 %13,15 %26,66 %
Program s vyhlasovaným výnosom0,08 %0,25 %0,50 %1,00 %3,03 %5,10 %9,84 %
Európske akciové portfólio0,16 %0,23 %1,96 %1,09 %7,86 %4,06 %11,04 %
Ázijské akciové portfólio-3,30 %-3,52 %2,07 %1,76 %12,43 %50,74 %52,02 %
Americké akciové portfólio-0,29 %0,73 %6,59 %10,11 %24,15 %34,87 %36,78 %
Globálne akciové portfólio-0,53 %-0,51 %5,45 %5,19 %17,19 %16,57 %15,19 %
Vyvážené portfólio0,15 %-0,12 %1,29 %1,04 %4,97 %1,88 %2,51 %
Dlhopisové portfólio0,13 %-0,09 %-0,87 %-1,77 %-1,16 %-2,81 %-0,96 %
Global 2030 plus-0,22 %-0,47 %1,96 %1,31 %7,32 %4,82 %2,70 %
Global 2040 plus-0,29 %-0,47 %3,01 %2,47 %9,32 %6,82 %7,50 %
Garantovaný Fond0,20 %0,62 %1,24 %2,50 %7,68 %13,15 %19,11 %
Garantovaný Fond 20130,12 %0,37 %0,75 %1,50 %4,56 %7,73 %7,78 %
Fond s vyhlasovaným výnosom0,08 %0,25 %0,50 %1,00 %3,03 %5,10 %6,77 %
Globálne rýchlo rastúce trhy-1,06 %-2,20 %-1,70 %-0,56 %25,19 %23,01 %29,73 %
Garantovaný Fond 20140,15 %0,47 %0,94 %1,90 %5,80 %NA9,18 %

*S investovaním do podielových fondov je spojené riziko, hodnota fondu v budúcnosti môže rásť alebo klesať. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcej výkonnosti.