Tabuľka výkonnosti fondov Denná hodnota Denná zmena hodnoty podielu
Dlhopisový fond3,375292 EUR0,000658 EUR0,02 %
Vyvážený fond3,287415 EUR0,008793 EUR0,27 %
Globálny akciový fond3,539756 EUR0,017028 EUR0,48 %
Ázijský akciový fond5,024340 EUR0,016572 EUR0,33 %
Európsky akciový fond3,356318 EUR0,005947 EUR0,18 %
Americký akciový fond4,439225 EUR0,027397 EUR0,61 %
Fond GARANT1,048636 EUR0,000014 EUR0,00 %
Fond Vernosť 2,5%1,069121 EUR0,000072 EUR0,01 %
Penzijný fond3,435074 EUR0,000718 EUR0,02 %
Global 20301,029877 EUR0,003153 EUR0,31 %
Global 20401,027353 EUR0,003763 EUR0,37 %
Garantovaný program4,093271 EUR0,000277 EUR0,01 %
Program s vyhlasovaným výnosom3,607377 EUR0,000098 EUR0,00 %
Európske akciové portfólio1,087327 EUR0,000871 EUR0,08 %
Ázijské akciové portfólio1,483091 EUR0,002190 EUR0,15 %
Americké akciové portfólio1,223504 EUR0,010272 EUR0,83 %
Globálne akciové portfólio1,076332 EUR0,000209 EUR0,02 %
Vyvážené portfólio1,006478 EUR0,000892 EUR0,09 %
Dlhopisové portfólio1,006887 EUR0,000184 EUR0,02 %
Global 2030 plus1,003872 EUR0,000170 EUR0,02 %
Global 2040 plus1,036548 EUR0,000128 EUR0,01 %
Garantovaný Fond3,850595 EUR0,000260 EUR0,01 %
Garantovaný Fond 20131,060413 EUR0,000043 EUR0,00 %
Fond s vyhlasovaným výnosom3,506255 EUR0,000096 EUR0,00 %
Globálne rýchlo rastúce trhy1,284136 EUR0,000941 EUR0,07 %
Garantovaný Fond 20141,069549 EUR0,000055 EUR0,01 %
Tabuľka výkonnosti fondov 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov od počiatku
Dlhopisový fond0,23 %0,29 %0,26 %0,18 %-0,86 %-0,28 %1,68 %
Vyvážený fond-0,22 %-0,79 %-2,96 %-0,74 %2,35 %1,74 %-0,96 %
Globálny akciový fond-0,02 %-0,84 %-4,61 %0,42 %9,87 %14,55 %6,64 %
Ázijský akciový fond-0,48 %-0,93 %-1,65 %4,23 %24,53 %46,72 %51,36 %
Európsky akciový fond0,29 %-0,38 %0,63 %5,81 %15,72 %24,59 %1,11 %
Americký akciový fond-0,68 %0,18 %-6,59 %3,60 %16,69 %29,78 %33,74 %
Fond GARANT0,04 %0,12 %0,25 %0,86 %4,48 %NA4,86 %
Fond Vernosť 2,5%0,20 %0,62 %1,24 %2,49 %NANA6,91 %
Penzijný fond0,24 %0,37 %0,46 %0,63 %0,44 %0,15 %3,49 %
Global 2030-0,01 %-0,47 %-2,53 %0,34 %4,66 %6,96 %2,99 %
Global 2040-0,03 %-0,64 %-3,49 %-0,30 %6,76 %10,50 %2,74 %
Garantovaný program0,20 %0,62 %1,24 %2,49 %7,68 %13,15 %23,28 %
Program s vyhlasovaným výnosom0,08 %0,25 %0,50 %1,00 %3,03 %5,10 %8,66 %
Európske akciové portfólio-1,75 %-2,59 %-3,58 %4,59 %-1,44 %5,69 %8,76 %
Ázijské akciové portfólio-2,41 %-3,97 %-3,79 %3,87 %20,17 %41,73 %48,34 %
Americké akciové portfólio-1,73 %-0,93 %-5,67 %6,05 %7,78 %18,34 %22,35 %
Globálne akciové portfólio-2,22 %-3,52 %-6,84 %2,47 %-1,08 %3,94 %7,66 %
Vyvážené portfólio-1,10 %-1,94 %-3,79 %0,76 %-2,61 %-2,92 %0,67 %
Dlhopisové portfólio0,22 %0,19 %0,12 %-0,05 %-1,44 %-1,40 %0,69 %
Global 2030 plus-1,33 %-2,28 %-4,48 %0,98 %-3,22 %-2,21 %0,39 %
Global 2040 plus-1,67 %-2,81 %-5,49 %1,01 %-3,61 %-1,68 %3,66 %
Garantovaný Fond0,20 %0,62 %1,24 %2,49 %7,68 %13,15 %15,94 %
Garantovaný Fond 20130,12 %0,37 %0,74 %1,50 %4,57 %NA6,04 %
Fond s vyhlasovaným výnosom0,08 %0,25 %0,50 %1,00 %3,03 %5,10 %5,61 %
Globálne rýchlo rastúce trhy-1,30 %0,48 %1,10 %11,12 %10,83 %19,96 %28,44 %
Garantovaný Fond 20140,15 %0,47 %0,94 %1,89 %5,83 %NA6,95 %

*S investovaním do podielových fondov je spojené riziko, hodnota fondu v budúcnosti môže rásť alebo klesať. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcej výkonnosti.