Pre správne zobrazenie vývoja jednotlivých fondov použite prehliadač Internet Explorer.

Tabuľka výkonnosti fondov Denná hodnota Denná zmena hodnoty podielu
Dlhopisový fond3,374217 EUR0,000701 EUR0,02 %
Vyvážený fond3,407871 EUR0,005386 EUR0,16 %
Globálny akciový fond3,838178 EUR0,009562 EUR0,25 %
Ázijský akciový fond5,194849 EUR0,029969 EUR0,57 %
Európsky akciový fond3,420128 EUR0,015376 EUR0,45 %
Americký akciový fond5,152082 EUR0,006072 EUR0,12 %
Fond GARANT1,059445 EUR0,000014 EUR0,00 %
Fond Vernosť 2,5%1,125761 EUR0,000076 EUR0,01 %
Penzijný fond3,461725 EUR0,000712 EUR0,02 %
Global 20301,073816 EUR0,001585 EUR0,15 %
Global 20401,085890 EUR0,002028 EUR0,19 %
Garantovaný program4,310108 EUR0,000292 EUR0,01 %
Program s vyhlasovaným výnosom3,683189 EUR0,000100 EUR0,00 %
Európske akciové portfólio1,098061 EUR0,003715 EUR0,34 %
Ázijské akciové portfólio1,500169 EUR0,009290 EUR0,62 %
Americké akciové portfólio1,445822 EUR0,001385 EUR0,10 %
Globálne akciové portfólio1,146426 EUR0,001565 EUR0,14 %
Vyvážené portfólio1,024342 EUR0,001249 EUR0,12 %
Dlhopisové portfólio1,003511 EUR0,000193 EUR0,02 %
Global 2030 plus1,024457 EUR0,000951 EUR0,09 %
Global 2040 plus1,069620 EUR0,001219 EUR0,11 %
Garantovaný Fond4,054572 EUR0,000274 EUR0,01 %
Garantovaný Fond 20131,093929 EUR0,000045 EUR0,00 %
Fond s vyhlasovaným výnosom3,579948 EUR0,000098 EUR0,00 %
Globálne rýchlo rastúce trhy1,369993 EUR0,004102 EUR0,30 %
Garantovaný Fond 20141,112461 EUR0,000057 EUR0,01 %
Tabuľka výkonnosti fondov 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov od počiatku
Dlhopisový fond0,09 %0,87 %1,73 %1,58 %0,19 %-1,04 %1,65 %
Vyvážený fond1,19 %1,90 %3,87 %5,99 %4,52 %6,06 %2,67 %
Globálny akciový fond2,09 %3,75 %6,66 %10,69 %12,22 %18,64 %15,63 %
Ázijský akciový fond1,44 %-0,38 %-0,61 %4,67 %8,05 %24,05 %56,50 %
Európsky akciový fond2,96 %2,21 %3,93 %2,73 %9,30 %17,88 %3,03 %
Americký akciový fond2,59 %2,31 %4,97 %9,68 %23,58 %32,85 %55,21 %
Fond GARANT0,04 %0,12 %0,24 %0,49 %1,77 %5,39 %5,94 %
Fond Vernosť 2,5%0,20 %0,62 %1,24 %2,50 %7,68 %NA12,58 %
Penzijný fond0,09 %0,86 %1,71 %1,95 %1,38 %1,12 %4,29 %
Global 20301,15 %2,25 %4,17 %6,40 %6,61 %8,86 %7,38 %
Global 20401,47 %2,70 %5,08 %7,92 %8,05 %12,49 %8,59 %
Garantovaný program0,20 %0,62 %1,24 %2,50 %7,68 %13,15 %29,81 %
Program s vyhlasovaným výnosom0,08 %0,25 %0,50 %1,00 %3,03 %5,10 %10,94 %
Európske akciové portfólio5,01 %0,87 %0,69 %-0,96 %6,72 %-1,48 %9,83 %
Ázijské akciové portfólio1,73 %-3,70 %-4,07 %-1,72 %4,79 %15,96 %50,05 %
Americké akciové portfólio2,30 %-0,17 %2,13 %5,71 %27,48 %25,99 %44,58 %
Globálne akciové portfólio4,22 %0,58 %0,97 %-0,48 %10,61 %3,64 %14,67 %
Vyvážené portfólio2,22 %0,28 %0,61 %-0,15 %3,32 %-1,75 %2,45 %
Dlhopisové portfólio0,07 %0,80 %1,60 %1,38 %-0,32 %-1,91 %0,36 %
Global 2030 plus2,28 %0,46 %0,84 %-0,27 %3,97 %-2,37 %2,45 %
Global 2040 plus2,93 %0,43 %0,78 %-0,53 %5,40 %-1,82 %6,97 %
Garantovaný Fond0,20 %0,62 %1,24 %2,50 %7,68 %13,15 %22,08 %
Garantovaný Fond 20130,12 %0,37 %0,74 %1,50 %4,56 %7,74 %9,39 %
Fond s vyhlasovaným výnosom0,08 %0,25 %0,50 %1,00 %3,03 %5,10 %7,83 %
Globálne rýchlo rastúce trhy3,78 %0,85 %2,37 %5,68 %18,07 %16,70 %37,03 %
Garantovaný Fond 20140,15 %0,47 %0,94 %1,90 %5,80 %9,90 %11,25 %

*S investovaním do podielových fondov je spojené riziko, hodnota fondu v budúcnosti môže rásť alebo klesať. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcej výkonnosti.