Tabuľka výkonnosti fondov Denná hodnota Denná zmena hodnoty podielu
Dlhopisový fond3,290469 EUR0,005513 EUR0,17 %
Vyvážený fond3,146492 EUR0,000872 EUR0,03 %
Globálny akciový fond3,319988 EUR0,005497 EUR0,17 %
Ázijský akciový fond4,798001 EUR0,037697 EUR0,79 %
Európsky akciový fond3,122427 EUR0,015485 EUR0,49 %
Americký akciový fond4,612428 EUR0,014047 EUR0,31 %
Fond GARANT1,055081 EUR0,000014 EUR0,00 %
Fond Vernosť 2,5%1,102536 EUR0,000075 EUR0,01 %
Penzijný fond3,370684 EUR0,005263 EUR0,16 %
Global 20300,982610 EUR0,000271 EUR0,03 %
Global 20400,974186 EUR0,000542 EUR0,06 %
Garantovaný program4,221229 EUR0,000286 EUR0,01 %
Program s vyhlasovaným výnosom3,652392 EUR0,000100 EUR0,00 %
Európske akciové portfólio1,058841 EUR0,001305 EUR0,12 %
Ázijské akciové portfólio1,477269 EUR0,010877 EUR0,74 %
Americké akciové portfólio1,323480 EUR0,008788 EUR0,67 %
Globálne akciové portfólio1,092790 EUR0,004952 EUR0,46 %
Vyvážené portfólio0,999226 EUR0,001026 EUR0,10 %
Dlhopisové portfólio0,980490 EUR0,001614 EUR0,16 %
Global 2030 plus0,993742 EUR0,001773 EUR0,18 %
Global 2040 plus1,034709 EUR0,002597 EUR0,25 %
Garantovaný Fond3,970963 EUR0,000269 EUR0,01 %
Garantovaný Fond 20131,080289 EUR0,000044 EUR0,00 %
Fond s vyhlasovaným výnosom3,550028 EUR0,000097 EUR0,00 %
Globálne rýchlo rastúce trhy1,253782 EUR0,010580 EUR0,85 %
Garantovaný Fond 20141,094923 EUR0,000056 EUR0,01 %
Tabuľka výkonnosti fondov 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov od počiatku
Dlhopisový fond-0,79 %-0,86 %-1,54 %-2,63 %-1,83 %-3,00 %-0,87 %
Vyvážený fond-1,74 %-1,87 %-3,77 %-3,91 %1,55 %1,37 %-5,21 %
Globálny akciový fond-2,71 %-4,93 %-7,49 %-6,27 %5,92 %14,49 %0,02 %
Ázijský akciový fond0,76 %-5,19 %-7,32 %-5,80 %6,85 %45,07 %44,54 %
Európsky akciový fond-3,61 %-5,55 %-9,10 %-7,37 %3,69 %11,64 %-5,93 %
Americký akciový fond-2,58 %-2,76 %-1,06 %3,50 %17,68 %33,94 %38,95 %
Fond GARANT0,04 %0,12 %0,24 %0,49 %2,68 %NA5,51 %
Fond Vernosť 2,5%0,20 %0,62 %1,24 %2,50 %7,69 %NA10,25 %
Penzijný fond-0,67 %-0,56 %-1,17 %-2,02 %-0,09 %-1,34 %1,55 %
Global 2030-1,78 %-2,88 %-4,72 %-4,60 %2,62 %7,04 %-1,74 %
Global 2040-2,14 %-3,47 %-5,49 %-5,11 %4,15 %9,75 %-2,58 %
Garantovaný program0,20 %0,62 %1,24 %2,50 %7,69 %13,15 %27,14 %
Program s vyhlasovaným výnosom0,08 %0,25 %0,50 %1,00 %3,03 %5,10 %10,01 %
Európske akciové portfólio-2,47 %-4,23 %-6,81 %-3,55 %-1,61 %-0,54 %5,91 %
Ázijské akciové portfólio1,56 %-5,37 %-6,52 %-2,05 %5,25 %45,19 %47,76 %
Americké akciové portfólio-3,42 %-4,34 %-2,46 %5,87 %13,30 %28,22 %32,35 %
Globálne akciové portfólio-2,25 %-5,36 %-6,53 %-1,62 %3,72 %11,22 %9,30 %
Vyvážené portfólio-1,60 %-2,27 %-3,71 %-1,77 %-0,40 %0,00 %-0,06 %
Dlhopisové portfólio-0,78 %-0,87 %-1,57 %-2,69 %-2,30 %-3,98 %-1,95 %
Global 2030 plus-1,62 %-3,31 %-4,61 %-2,64 %-0,76 %2,09 %-0,62 %
Global 2040 plus-1,81 %-3,87 %-5,15 %-2,20 %-0,09 %3,30 %3,48 %
Garantovaný Fond0,20 %0,62 %1,24 %2,50 %7,69 %13,15 %19,57 %
Garantovaný Fond 20130,12 %0,37 %0,75 %1,50 %4,57 %7,73 %8,03 %
Fond s vyhlasovaným výnosom0,08 %0,25 %0,50 %1,00 %3,03 %5,10 %6,93 %
Globálne rýchlo rastúce trhy0,74 %-3,69 %-6,23 %-6,15 %13,22 %16,99 %25,41 %
Garantovaný Fond 20140,15 %0,47 %0,94 %1,90 %5,81 %NA9,49 %

*S investovaním do podielových fondov je spojené riziko, hodnota fondu v budúcnosti môže rásť alebo klesať. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcej výkonnosti.