Tabuľka výkonnosti fondov Denná hodnota Denná zmena hodnoty podielu
Dlhopisový fond3,382029 EUR0,000540 EUR0,02 %
Vyvážený fond3,298972 EUR0,003067 EUR0,09 %
Globálny akciový fond3,584371 EUR0,007432 EUR0,21 %
Ázijský akciový fond5,147314 EUR0,008652 EUR0,17 %
Európsky akciový fond3,408758 EUR0,000241 EUR0,01 %
Americký akciový fond4,574811 EUR0,035654 EUR0,79 %
Fond GARANT1,050335 EUR0,000014 EUR0,00 %
Fond Vernosť 2,5%1,077843 EUR0,000073 EUR0,01 %
Penzijný fond3,441331 EUR0,000409 EUR0,01 %
Global 20301,037818 EUR0,001223 EUR0,12 %
Global 20401,036027 EUR0,001502 EUR0,15 %
Garantovaný program4,126637 EUR0,000279 EUR0,01 %
Program s vyhlasovaným výnosom3,619199 EUR0,000099 EUR0,00 %
Európske akciové portfólio1,114458 EUR0,000597 EUR0,05 %
Ázijské akciové portfólio1,546949 EUR0,010357 EUR0,67 %
Americké akciové portfólio1,273909 EUR0,008987 EUR0,71 %
Globálne akciové portfólio1,129382 EUR0,001406 EUR0,12 %
Vyvážené portfólio1,028621 EUR0,000613 EUR0,06 %
Dlhopisové portfólio1,008709 EUR0,000156 EUR0,02 %
Global 2030 plus1,032024 EUR0,000719 EUR0,07 %
Global 2040 plus1,071789 EUR0,000938 EUR0,09 %
Garantovaný Fond3,881982 EUR0,000263 EUR0,01 %
Garantovaný Fond 20131,065593 EUR0,000043 EUR0,00 %
Fond s vyhlasovaným výnosom3,517760 EUR0,000096 EUR0,00 %
Globálne rýchlo rastúce trhy1,341264 EUR0,000609 EUR0,05 %
Garantovaný Fond 20141,076167 EUR0,000055 EUR0,01 %
Tabuľka výkonnosti fondov 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov od počiatku
Dlhopisový fond0,08 %0,08 %0,20 %0,78 %-0,37 %-1,08 %1,89 %
Vyvážený fond0,75 %0,45 %-0,53 %0,89 %6,02 %2,58 %-0,62 %
Globálny akciový fond1,19 %1,12 %-0,30 %3,81 %14,91 %19,30 %7,98 %
Ázijský akciový fond1,06 %1,91 %0,72 %7,57 %21,57 %49,49 %55,07 %
Európsky akciový fond1,13 %1,24 %1,16 %7,41 %22,13 %25,77 %2,69 %
Americký akciový fond2,66 %1,87 %1,61 %2,89 %18,86 %39,56 %37,82 %
Fond GARANT0,04 %0,12 %0,24 %0,53 %3,98 %NA5,03 %
Fond Vernosť 2,5%0,20 %0,60 %1,21 %2,49 %7,67 %NA7,78 %
Penzijný fond0,03 %0,02 %0,23 %1,01 %0,94 %-0,31 %3,67 %
Global 20300,76 %0,69 %-0,18 %2,59 %8,60 %9,62 %3,78 %
Global 20400,91 %0,78 %-0,27 %2,69 %11,17 %13,74 %3,60 %
Garantovaný program0,20 %0,60 %1,21 %2,49 %7,67 %13,12 %24,29 %
Program s vyhlasovaným výnosom0,08 %0,24 %0,49 %1,00 %3,02 %5,09 %9,01 %
Európske akciové portfólio1,51 %1,79 %0,26 %0,25 %5,99 %7,80 %11,47 %
Ázijské akciové portfólio2,57 %3,41 %0,19 %4,03 %19,45 %46,93 %54,73 %
Americké akciové portfólio1,91 %2,42 %2,19 %3,88 %13,21 %29,50 %27,39 %
Globálne akciové portfólio1,67 %3,23 %1,21 %-0,38 %6,87 %11,83 %12,96 %
Vyvážené portfólio1,12 %1,57 %0,56 %-0,86 %2,49 %-0,41 %2,88 %
Dlhopisové portfólio0,11 %0,08 %0,16 %0,58 %-0,93 %-2,12 %0,88 %
Global 2030 plus1,11 %1,88 %0,54 %-0,69 %2,26 %2,39 %3,21 %
Global 2040 plus1,30 %2,25 %0,67 %-1,01 %2,68 %3,83 %7,18 %
Garantovaný Fond0,20 %0,60 %1,21 %2,49 %7,67 %13,12 %16,89 %
Garantovaný Fond 20130,12 %0,36 %0,73 %1,49 %4,56 %NA6,56 %
Fond s vyhlasovaným výnosom0,08 %0,24 %0,49 %1,00 %3,02 %5,09 %5,96 %
Globálne rýchlo rastúce trhy0,40 %2,18 %3,35 %11,15 %18,65 %27,10 %34,16 %
Garantovaný Fond 20140,15 %0,45 %0,92 %1,89 %5,79 %NA7,62 %

*S investovaním do podielových fondov je spojené riziko, hodnota fondu v budúcnosti môže rásť alebo klesať. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcej výkonnosti.