Tabuľka výkonnosti fondov Denná hodnota Denná zmena hodnoty podielu
Dlhopisový fond3,389480 EUR0,000002 EUR0,00 %
Vyvážený fond3,304344 EUR0,012690 EUR0,38 %
Globálny akciový fond3,574014 EUR0,028841 EUR0,80 %
Ázijský akciový fond5,098517 EUR0,046758 EUR0,91 %
Európsky akciový fond3,407950 EUR0,027439 EUR0,80 %
Americký akciový fond4,559434 EUR0,031959 EUR0,70 %
Fond GARANT1,049528 EUR0,000014 EUR0,00 %
Fond Vernosť 2,5%1,073689 EUR0,000073 EUR0,01 %
Penzijný fond3,449040 EUR0,000056 EUR0,00 %
Global 20301,037241 EUR0,004975 EUR0,48 %
Global 20401,035172 EUR0,006090 EUR0,58 %
Garantovaný program4,110755 EUR0,000278 EUR0,01 %
Program s vyhlasovaným výnosom3,613566 EUR0,000099 EUR0,00 %
Európske akciové portfólio1,110854 EUR0,006253 EUR0,56 %
Ázijské akciové portfólio1,506333 EUR0,011859 EUR0,78 %
Americké akciové portfólio1,264000 EUR0,010265 EUR0,81 %
Globálne akciové portfólio1,109920 EUR0,010674 EUR0,95 %
Vyvážené portfólio1,022654 EUR0,004290 EUR0,42 %
Dlhopisové portfólio1,010779 EUR0,000004 EUR0,00 %
Global 2030 plus1,023068 EUR0,005860 EUR0,57 %
Global 2040 plus1,060038 EUR0,007426 EUR0,70 %
Garantovaný Fond3,867041 EUR0,000262 EUR0,01 %
Garantovaný Fond 20131,063132 EUR0,000043 EUR0,00 %
Fond s vyhlasovaným výnosom3,512293 EUR0,000096 EUR0,00 %
Globálne rýchlo rastúce trhy1,323818 EUR0,018740 EUR1,40 %
Garantovaný Fond 20141,073022 EUR0,000055 EUR0,01 %
Tabuľka výkonnosti fondov 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov od počiatku
Dlhopisový fond0,28 %0,60 %0,64 %0,45 %-0,50 %-0,30 %2,11 %
Vyvážený fond0,60 %-0,00 %-0,97 %1,37 %5,21 %1,73 %-0,45 %
Globálny akciový fond0,97 %0,18 %-1,35 %3,80 %16,66 %16,34 %7,67 %
Ázijský akciový fond1,17 %0,05 %-0,70 %4,64 %26,64 %47,09 %53,60 %
Európsky akciový fond1,17 %1,13 %1,72 %9,42 %23,12 %25,38 %2,67 %
Americký akciový fond1,62 %1,09 %-1,89 %5,59 %23,55 %36,29 %37,36 %
Fond GARANT0,04 %0,12 %0,25 %0,69 %4,21 %NA4,95 %
Fond Vernosť 2,5%0,20 %0,62 %1,24 %2,49 %NANA7,37 %
Penzijný fond0,22 %0,59 %0,77 %0,77 %0,85 %0,27 %3,91 %
Global 20300,69 %0,24 %-0,52 %2,61 %9,05 %7,86 %3,72 %
Global 20400,77 %0,18 %-0,95 %2,76 %11,80 %11,59 %3,52 %
Garantovaný program0,20 %0,62 %1,24 %2,49 %7,68 %13,15 %23,81 %
Program s vyhlasovaným výnosom0,08 %0,25 %0,50 %1,00 %3,03 %5,10 %8,84 %
Európske akciové portfólio1,36 %0,17 %0,12 %5,72 %5,21 %7,17 %11,11 %
Ázijské akciové portfólio0,87 %-1,52 %-4,34 %1,93 %20,19 %42,12 %50,67 %
Americké akciové portfólio1,77 %0,65 %-1,14 %6,35 %16,21 %25,90 %26,40 %
Globálne akciové portfólio1,63 %0,30 %-2,14 %3,99 %6,57 %7,89 %11,02 %
Vyvážené portfólio0,97 %0,29 %-1,03 %1,75 %0,72 %-1,90 %2,28 %
Dlhopisové portfólio0,26 %0,55 %0,50 %0,23 %-1,10 %-1,43 %1,08 %
Global 2030 plus1,07 %0,24 %-1,44 %1,99 %1,70 %0,03 %2,31 %
Global 2040 plus1,22 %0,18 %-1,84 %2,28 %2,10 %0,93 %6,01 %
Garantovaný Fond0,20 %0,62 %1,24 %2,49 %7,68 %13,15 %16,44 %
Garantovaný Fond 20130,12 %0,37 %0,74 %1,50 %4,57 %NA6,31 %
Fond s vyhlasovaným výnosom0,08 %0,25 %0,50 %1,00 %3,03 %5,10 %5,79 %
Globálne rýchlo rastúce trhy1,25 %0,84 %3,37 %11,45 %18,91 %27,43 %32,41 %
Garantovaný Fond 20140,15 %0,47 %0,94 %1,89 %5,80 %NA7,30 %

*S investovaním do podielových fondov je spojené riziko, hodnota fondu v budúcnosti môže rásť alebo klesať. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcej výkonnosti.