Tabuľka výkonnosti fondov Denná hodnota Denná zmena hodnoty podielu
Dlhopisový fond3,329557 EUR0,000078 EUR0,00 %
Vyvážený fond3,256310 EUR0,001577 EUR0,05 %
Globálny akciový fond3,555078 EUR0,005170 EUR0,15 %
Ázijský akciový fond5,096552 EUR0,005417 EUR0,11 %
Európsky akciový fond3,392236 EUR0,000464 EUR0,01 %
Americký akciový fond4,693912 EUR0,026315 EUR0,56 %
Fond GARANT1,053367 EUR0,000014 EUR0,00 %
Fond Vernosť 2,5%1,093559 EUR0,000074 EUR0,01 %
Penzijný fond3,402344 EUR0,000079 EUR0,00 %
Global 20301,024160 EUR0,000768 EUR0,08 %
Global 20401,023708 EUR0,000941 EUR0,09 %
Garantovaný program4,186816 EUR0,000283 EUR0,01 %
Program s vyhlasovaným výnosom3,640379 EUR0,000099 EUR0,00 %
Európske akciové portfólio1,110012 EUR0,000318 EUR0,03 %
Ázijské akciové portfólio1,554227 EUR0,006495 EUR0,42 %
Americké akciové portfólio1,373101 EUR0,009247 EUR0,68 %
Globálne akciové portfólio1,150831 EUR0,001329 EUR0,12 %
Vyvážené portfólio1,028050 EUR0,000145 EUR0,01 %
Dlhopisové portfólio0,992286 EUR0,000027 EUR0,00 %
Global 2030 plus1,029323 EUR0,000575 EUR0,06 %
Global 2040 plus1,076925 EUR0,000690 EUR0,06 %
Garantovaný Fond3,938588 EUR0,000266 EUR0,01 %
Garantovaný Fond 20131,074965 EUR0,000044 EUR0,00 %
Fond s vyhlasovaným výnosom3,538323 EUR0,000096 EUR0,00 %
Globálne rýchlo rastúce trhy1,301526 EUR0,003612 EUR0,28 %
Garantovaný Fond 20141,088131 EUR0,000056 EUR0,01 %
Tabuľka výkonnosti fondov 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov od počiatku
Dlhopisový fond0,04 %-0,77 %-1,73 %-1,11 %-1,15 %-2,06 %0,31 %
Vyvážený fond-0,63 %-0,22 %-3,12 %-1,40 %0,37 %5,52 %-1,90 %
Globálny akciový fond-2,09 %1,43 %-3,36 %-0,17 %3,60 %25,51 %7,10 %
Ázijský akciový fond-3,25 %2,21 %-4,37 %0,39 %2,89 %56,07 %53,54 %
Európsky akciový fond-1,40 %0,19 %-3,76 %0,93 %6,94 %25,00 %2,19 %
Americký akciový fond0,40 %2,75 %-0,57 %4,34 %10,72 %40,32 %41,41 %
Fond GARANT0,04 %0,12 %0,24 %0,49 %3,16 %NA5,34 %
Fond Vernosť 2,5%0,22 %0,61 %1,23 %2,50 %7,70 %NA9,36 %
Penzijný fond0,10 %-0,56 %-1,33 %-0,69 %0,56 %-0,66 %2,50 %
Global 2030-1,11 %0,24 %-3,03 %-0,91 %0,48 %13,23 %2,42 %
Global 2040-1,33 %0,59 %-3,21 %-0,80 %2,02 %17,41 %2,37 %
Garantovaný program0,22 %0,61 %1,23 %2,50 %7,70 %13,13 %26,10 %
Program s vyhlasovaným výnosom0,09 %0,25 %0,49 %1,00 %3,03 %5,10 %9,65 %
Európske akciové portfólio-0,85 %-0,06 %-3,76 %-0,19 %-4,04 %6,99 %11,03 %
Ázijské akciové portfólio-2,45 %2,08 %-2,80 %1,68 %2,62 %54,71 %55,46 %
Americké akciové portfólio1,05 %4,78 %3,93 %9,72 %8,44 %36,85 %37,31 %
Globálne akciové portfólio-1,10 %3,52 %-1,54 %3,76 %0,56 %19,78 %15,11 %
Vyvážené portfólio-0,23 %0,54 %-2,33 %0,72 %-1,63 %3,44 %2,82 %
Dlhopisové portfólio0,02 %-0,80 %-1,78 %-1,22 %-1,67 %-3,08 %-0,77 %
Global 2030 plus-0,63 %1,21 %-2,48 %0,73 %-3,11 %7,07 %2,94 %
Global 2040 plus-0,73 %1,89 %-2,18 %1,61 %-2,70 %9,14 %7,70 %
Garantovaný Fond0,22 %0,61 %1,23 %2,50 %7,70 %13,13 %18,59 %
Garantovaný Fond 20130,13 %0,37 %0,74 %1,50 %4,57 %NA7,50 %
Fond s vyhlasovaným výnosom0,09 %0,25 %0,49 %1,00 %3,03 %5,10 %6,58 %
Globálne rýchlo rastúce trhy-2,82 %0,05 %-5,97 %-0,50 %5,47 %24,44 %30,18 %
Garantovaný Fond 20140,16 %0,47 %0,94 %1,90 %5,81 %NA8,81 %

*S investovaním do podielových fondov je spojené riziko, hodnota fondu v budúcnosti môže rásť alebo klesať. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcej výkonnosti.