Tabuľka výkonnosti fondov Denná hodnota Denná zmena hodnoty podielu
Dlhopisový fond3,341798 EUR0,001674 EUR0,05 %
Vyvážený fond3,269890 EUR0,006480 EUR0,20 %
Globálny akciový fond3,588655 EUR0,006191 EUR0,17 %
Ázijský akciový fond5,176956 EUR0,007507 EUR0,15 %
Európsky akciový fond3,435170 EUR0,014691 EUR0,43 %
Americký akciový fond4,661676 EUR0,022423 EUR0,48 %
Fond GARANT1,052503 EUR0,000014 EUR0,00 %
Fond Vernosť 2,5%1,089050 EUR0,000074 EUR0,01 %
Penzijný fond3,410418 EUR0,001613 EUR0,05 %
Global 20301,031267 EUR0,000946 EUR0,09 %
Global 20401,030787 EUR0,001588 EUR0,15 %
Garantovaný program4,169575 EUR0,000282 EUR0,01 %
Program s vyhlasovaným výnosom3,634336 EUR0,000099 EUR0,00 %
Európske akciové portfólio1,136189 EUR0,007215 EUR0,64 %
Ázijské akciové portfólio1,580334 EUR0,007493 EUR0,48 %
Americké akciové portfólio1,356804 EUR0,003436 EUR0,25 %
Globálne akciové portfólio1,169142 EUR0,006457 EUR0,56 %
Vyvážené portfólio1,037700 EUR0,004336 EUR0,42 %
Dlhopisové portfólio0,996172 EUR0,000492 EUR0,05 %
Global 2030 plus1,041787 EUR0,003305 EUR0,32 %
Global 2040 plus1,090923 EUR0,004733 EUR0,44 %
Garantovaný Fond3,922370 EUR0,000265 EUR0,01 %
Garantovaný Fond 20131,072289 EUR0,000044 EUR0,00 %
Fond s vyhlasovaným výnosom3,532457 EUR0,000096 EUR0,00 %
Globálne rýchlo rastúce trhy1,337115 EUR0,008114 EUR0,60 %
Garantovaný Fond 20141,084715 EUR0,000056 EUR0,01 %
Tabuľka výkonnosti fondov 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov od počiatku
Dlhopisový fond-0,44 %-0,52 %-1,11 %-0,79 %-1,39 %-2,39 %0,68 %
Vyvážený fond0,79 %-0,08 %-0,14 %-1,84 %-2,17 %2,92 %-1,49 %
Globálny akciový fond3,44 %2,51 %1,31 %-0,50 %0,05 %19,49 %8,11 %
Ázijský akciový fond4,27 %3,59 %1,64 %1,01 %2,42 %47,16 %55,96 %
Európsky akciový fond2,17 %0,85 %1,91 %1,41 %5,48 %23,11 %3,49 %
Americký akciový fond2,78 %3,27 %4,61 %2,47 %8,27 %32,46 %40,44 %
Fond GARANT0,04 %0,12 %0,25 %0,49 %3,39 %NA5,25 %
Fond Vernosť 2,5%0,20 %0,62 %1,25 %2,50 %7,68 %NA8,91 %
Penzijný fond-0,37 %-0,42 %-0,87 %-0,42 %0,28 %-1,19 %2,74 %
Global 20301,52 %0,84 %0,12 %-0,95 %-2,10 %9,36 %3,13 %
Global 20402,04 %1,23 %0,40 %-1,07 %-1,12 %13,08 %3,08 %
Garantovaný program0,20 %0,62 %1,25 %2,50 %7,68 %13,15 %25,58 %
Program s vyhlasovaným výnosom0,08 %0,25 %0,50 %1,00 %3,03 %5,10 %9,47 %
Európske akciové portfólio3,27 %3,07 %3,49 %1,41 %-3,63 %6,78 %13,64 %
Ázijské akciové portfólio4,11 %5,06 %4,78 %1,42 %4,64 %46,58 %58,07 %
Americké akciové portfólio4,48 %6,30 %8,54 %7,64 %7,53 %29,51 %35,68 %
Globálne akciové portfólio6,49 %6,32 %5,25 %4,32 %-0,72 %15,44 %16,94 %
Vyvážené portfólio2,24 %1,83 %2,01 %0,81 %-2,83 %1,64 %3,79 %
Dlhopisové portfólio-0,44 %-0,56 %-1,14 %-0,95 %-1,92 %-3,38 %-0,38 %
Global 2030 plus3,17 %2,78 %2,07 %1,08 %-4,20 %3,86 %4,18 %
Global 2040 plus4,19 %3,81 %3,11 %1,91 %-4,04 %5,80 %9,10 %
Garantovaný Fond0,20 %0,62 %1,25 %2,50 %7,68 %13,15 %18,10 %
Garantovaný Fond 20130,12 %0,37 %0,75 %1,50 %4,56 %NA7,23 %
Fond s vyhlasovaným výnosom0,08 %0,25 %0,50 %1,00 %3,03 %5,10 %6,40 %
Globálne rýchlo rastúce trhy3,42 %-0,14 %0,09 %3,39 %5,08 %17,63 %33,74 %
Garantovaný Fond 20140,16 %0,47 %0,95 %1,90 %5,80 %NA8,47 %

*S investovaním do podielových fondov je spojené riziko, hodnota fondu v budúcnosti môže rásť alebo klesať. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcej výkonnosti.