Tabuľka výkonnosti fondov Denná hodnota Denná zmena hodnoty podielu
Dlhopisový fond3,315265 EUR0,003287 EUR0,10 %
Vyvážený fond3,273414 EUR0,009779 EUR0,30 %
Globálny akciový fond3,582553 EUR0,001872 EUR0,05 %
Ázijský akciový fond5,207639 EUR0,008925 EUR0,17 %
Európsky akciový fond3,282317 EUR0,010512 EUR0,32 %
Americký akciový fond4,904162 EUR0,008562 EUR0,17 %
Fond GARANT1,056824 EUR0,000043 EUR0,00 %
Fond Vernosť 2,5%1,111756 EUR0,000226 EUR0,02 %
Penzijný fond3,401772 EUR0,003262 EUR0,10 %
Global 20301,028239 EUR0,001282 EUR0,12 %
Global 20401,030082 EUR0,001322 EUR0,13 %
Garantovaný program4,256505 EUR0,000864 EUR0,02 %
Program s vyhlasovaným výnosom3,664676 EUR0,000300 EUR0,01 %
Európske akciové portfólio1,089838 EUR0,006810 EUR0,63 %
Ázijské akciové portfólio1,561170 EUR0,003898 EUR0,25 %
Americké akciové portfólio1,405712 EUR0,003150 EUR0,22 %
Globálne akciové portfólio1,130988 EUR0,007021 EUR0,62 %
Vyvážené portfólio1,014755 EUR0,005014 EUR0,50 %
Dlhopisové portfólio0,987217 EUR0,000956 EUR0,10 %
Global 2030 plus1,013225 EUR0,004213 EUR0,42 %
Global 2040 plus1,058018 EUR0,005240 EUR0,50 %
Garantovaný Fond4,004147 EUR0,000813 EUR0,02 %
Garantovaný Fond 20131,085712 EUR0,000133 EUR0,01 %
Fond s vyhlasovaným výnosom3,561955 EUR0,000291 EUR0,01 %
Globálne rýchlo rastúce trhy1,338576 EUR0,005899 EUR0,44 %
Garantovaný Fond 20141,101904 EUR0,000170 EUR0,02 %
Tabuľka výkonnosti fondov 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov od počiatku
Dlhopisový fond0,81 %1,68 %-0,20 %-1,28 %0,13 %-2,17 %-0,12 %
Vyvážený fond1,78 %5,25 %1,81 %0,57 %4,84 %6,99 %-1,39 %
Globálny akciový fond2,54 %10,56 %3,32 %2,23 %13,71 %22,04 %7,93 %
Ázijský akciový fond3,64 %9,40 %4,92 %2,76 %19,82 %52,67 %56,89 %
Európsky akciový fond3,20 %9,01 %-1,41 %-2,91 %9,62 %16,55 %-1,12 %
Americký akciový fond1,48 %11,04 %4,40 %7,36 %25,59 %42,36 %47,74 %
Fond GARANT0,04 %0,12 %0,24 %0,49 %2,28 %NA5,68 %
Fond Vernosť 2,5%0,22 %0,61 %1,23 %2,51 %7,69 %NA11,18 %
Penzijný fond0,80 %1,70 %0,18 %-0,65 %1,70 %-0,31 %2,48 %
Global 20301,77 %6,37 %1,88 %0,60 %7,76 %11,82 %2,82 %
Global 20402,07 %7,72 %2,38 %1,27 %9,43 %15,52 %3,01 %
Garantovaný program0,22 %0,61 %1,23 %2,51 %7,69 %13,13 %28,20 %
Program s vyhlasovaným výnosom0,09 %0,25 %0,49 %1,01 %3,03 %5,10 %10,38 %
Európske akciové portfólio2,47 %7,82 %-1,70 %-1,46 %7,15 %1,64 %9,01 %
Ázijské akciové portfólio4,47 %8,27 %2,28 %2,95 %17,90 %48,91 %56,15 %
Americké akciové portfólio1,92 %12,82 %2,77 %6,96 %29,69 %36,27 %40,57 %
Globálne akciové portfólio2,10 %10,35 %-1,82 %1,25 %14,70 %13,68 %13,12 %
Vyvážené portfólio1,54 %4,78 %-1,08 %-0,66 %4,35 %2,97 %1,49 %
Dlhopisové portfólio0,77 %1,60 %-0,26 %-1,41 %-0,38 %-3,03 %-1,27 %
Global 2030 plus1,49 %6,01 %-1,36 %-0,75 %6,06 %4,12 %1,33 %
Global 2040 plus1,70 %7,19 %-1,61 %-0,24 %7,92 %5,51 %5,81 %
Garantovaný Fond0,22 %0,61 %1,23 %2,51 %7,69 %13,13 %20,57 %
Garantovaný Fond 20130,13 %0,37 %0,74 %1,51 %4,57 %7,72 %8,57 %
Fond s vyhlasovaným výnosom0,09 %0,25 %0,49 %1,01 %3,03 %5,10 %7,29 %
Globálne rýchlo rastúce trhy1,77 %10,99 %3,25 %-1,11 %26,77 %29,73 %33,89 %
Garantovaný Fond 20140,17 %0,47 %0,93 %1,91 %5,81 %9,89 %10,19 %

*S investovaním do podielových fondov je spojené riziko, hodnota fondu v budúcnosti môže rásť alebo klesať. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcej výkonnosti.