Tabuľka výkonnosti fondov Denná hodnota Denná zmena hodnoty podielu
Dlhopisový fond3,360709 EUR0,002182 EUR0,06 %
Vyvážený fond3,395836 EUR0,010563 EUR0,31 %
Globálny akciový fond3,805308 EUR0,014786 EUR0,39 %
Ázijský akciový fond5,310916 EUR0,003482 EUR0,07 %
Európsky akciový fond3,414257 EUR0,012630 EUR0,37 %
Americký akciový fond5,189015 EUR0,025240 EUR0,49 %
Fond GARANT1,058553 EUR0,000014 EUR0,00 %
Fond Vernosť 2,5%1,120973 EUR0,000076 EUR0,01 %
Penzijný fond3,447778 EUR0,002186 EUR0,06 %
Global 20301,067818 EUR0,002356 EUR0,22 %
Global 20401,079111 EUR0,003108 EUR0,29 %
Garantovaný program4,291779 EUR0,000290 EUR0,01 %
Program s vyhlasovaným výnosom3,676879 EUR0,000100 EUR0,00 %
Európske akciové portfólio1,094866 EUR0,000544 EUR0,05 %
Ázijské akciové portfólio1,552995 EUR0,008561 EUR0,55 %
Americké akciové portfólio1,478595 EUR0,000823 EUR0,06 %
Globálne akciové portfólio1,145000 EUR0,004130 EUR0,36 %
Vyvážené portfólio1,024590 EUR0,001162 EUR0,11 %
Dlhopisové portfólio0,999874 EUR0,000615 EUR0,06 %
Global 2030 plus1,023406 EUR0,002115 EUR0,21 %
Global 2040 plus1,068845 EUR0,002690 EUR0,25 %
Garantovaný Fond4,037329 EUR0,000273 EUR0,01 %
Garantovaný Fond 20131,091104 EUR0,000045 EUR0,00 %
Fond s vyhlasovaným výnosom3,573804 EUR0,000097 EUR0,00 %
Globálne rýchlo rastúce trhy1,379390 EUR0,001537 EUR0,11 %
Garantovaný Fond 20141,108860 EUR0,000057 EUR0,01 %
Tabuľka výkonnosti fondov 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov od počiatku
Dlhopisový fond0,46 %0,84 %2,76 %0,89 %0,36 %-1,27 %1,24 %
Vyvážený fond2,01 %3,26 %7,52 %3,88 %2,80 %5,65 %2,30 %
Globálny akciový fond4,17 %4,90 %14,20 %5,96 %8,37 %19,38 %14,64 %
Ázijský akciový fond3,37 %-0,08 %9,78 %3,36 %10,98 %35,69 %60,00 %
Európsky akciový fond2,84 %1,83 %9,40 %0,14 %8,73 %17,42 %2,86 %
Americký akciový fond3,43 %5,44 %12,23 %9,53 %20,84 %38,07 %56,32 %
Fond GARANT0,04 %0,12 %0,24 %0,49 %1,94 %5,65 %5,86 %
Fond Vernosť 2,5%0,20 %0,63 %1,24 %2,50 %7,68 %NA12,10 %
Penzijný fond0,45 %0,81 %2,75 %1,30 %1,66 %0,79 %3,87 %
Global 20302,32 %3,04 %8,58 %3,70 %4,48 %9,15 %6,78 %
Global 20402,95 %3,80 %10,53 %4,70 %5,13 %13,07 %7,91 %
Garantovaný program0,20 %0,62 %1,24 %2,50 %7,68 %13,15 %29,26 %
Program s vyhlasovaným výnosom0,08 %0,25 %0,50 %1,00 %3,03 %5,10 %10,75 %
Európske akciové portfólio0,95 %-1,88 %5,22 %-1,87 %6,03 %-0,99 %9,51 %
Ázijské akciové portfólio0,39 %-3,03 %7,11 %-0,78 %9,53 %29,64 %55,33 %
Americké akciové portfólio2,42 %3,76 %12,31 %6,82 %28,78 %31,81 %47,86 %
Globálne akciové portfólio1,13 %-1,88 %7,56 %-1,31 %9,47 %6,37 %14,53 %
Vyvážené portfólio0,46 %-0,41 %3,93 %-0,66 %2,98 %-0,92 %2,48 %
Dlhopisové portfólio0,43 %0,77 %2,61 %0,72 %-0,17 %-2,14 %-0,01 %
Global 2030 plus0,70 %-0,79 %4,83 %-1,02 %3,38 %-0,81 %2,34 %
Global 2040 plus0,77 %-1,17 %5,58 %-1,29 %4,52 %0,03 %6,89 %
Garantovaný Fond0,20 %0,62 %1,24 %2,50 %7,68 %13,15 %21,57 %
Garantovaný Fond 20130,12 %0,37 %0,74 %1,50 %4,57 %7,73 %9,11 %
Fond s vyhlasovaným výnosom0,08 %0,25 %0,50 %1,00 %3,03 %5,10 %7,64 %
Globálne rýchlo rastúce trhy2,71 %-0,67 %9,58 %5,31 %20,95 %21,44 %37,97 %
Garantovaný Fond 20140,15 %0,48 %0,94 %1,90 %5,80 %9,90 %10,89 %

*S investovaním do podielových fondov je spojené riziko, hodnota fondu v budúcnosti môže rásť alebo klesať. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcej výkonnosti.