Tabuľka výkonnosti fondov Denná hodnota Denná zmena hodnoty podielu
Dlhopisový fond3,375537 EUR0,001183 EUR0,04 %
Vyvážený fond3,324013 EUR0,003209 EUR0,10 %
Globálny akciový fond3,612648 EUR0,000321 EUR0,01 %
Ázijský akciový fond5,119724 EUR0,012078 EUR0,24 %
Európsky akciový fond3,372851 EUR0,002799 EUR0,08 %
Americký akciový fond4,522112 EUR0,011072 EUR0,25 %
Fond GARANT1,047900 EUR0,000043 EUR0,00 %
Fond Vernosť 2,5%1,065372 EUR0,000216 EUR0,02 %
Penzijný fond3,433528 EUR0,001105 EUR0,03 %
Global 20301,042257 EUR0,000077 EUR0,01 %
Global 20401,042443 EUR0,000279 EUR0,03 %
Garantovaný program4,078897 EUR0,000828 EUR0,02 %
Program s vyhlasovaným výnosom3,602274 EUR0,000295 EUR0,01 %
Európske akciové portfólio1,110165 EUR0,001048 EUR0,09 %
Ázijské akciové portfólio1,533289 EUR0,000538 EUR0,04 %
Americké akciové portfólio1,250866 EUR0,001403 EUR0,11 %
Globálne akciové portfólio1,113163 EUR0,002023 EUR0,18 %
Vyvážené portfólio1,021628 EUR0,000165 EUR0,02 %
Dlhopisové portfólio1,007200 EUR0,000335 EUR0,03 %
Global 2030 plus1,024932 EUR0,000992 EUR0,10 %
Global 2040 plus1,062672 EUR0,001173 EUR0,11 %
Garantovaný Fond3,837075 EUR0,000779 EUR0,02 %
Garantovaný Fond 20131,058170 EUR0,000129 EUR0,01 %
Fond s vyhlasovaným výnosom3,501284 EUR0,000286 EUR0,01 %
Globálne rýchlo rastúce trhy1,302872 EUR0,006212 EUR0,48 %
Garantovaný Fond 20141,066689 EUR0,000165 EUR0,02 %
Tabuľka výkonnosti fondov 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov od počiatku
Dlhopisový fond0,22 %0,39 %0,51 %1,69 %-0,83 %NA1,69 %
Vyvážený fond-0,00 %0,10 %1,84 %4,84 %3,70 %NA0,14 %
Globálny akciový fond0,91 %0,52 %5,57 %10,98 %14,73 %NA8,83 %
Ázijský akciový fond1,66 %0,53 %9,03 %13,98 %33,32 %NA54,24 %
Európsky akciový fond-0,64 %2,15 %6,52 %12,08 %14,84 %NA1,61 %
Americký akciový fond0,60 %-2,00 %1,60 %13,78 %22,33 %NA36,23 %
Fond GARANT0,04 %0,12 %0,27 %1,02 %4,79 %NA4,79 %
Fond Vernosť 2,5%0,22 %0,61 %1,26 %2,51 %NANA6,54 %
Penzijný fond0,23 %0,48 %0,69 %2,13 %0,37 %NA3,44 %
Global 20300,45 %0,48 %3,51 %7,11 %7,35 %NA4,23 %
Global 20400,55 %0,38 %3,94 %7,82 %10,19 %NA4,24 %
Garantovaný program0,22 %0,61 %1,26 %2,51 %7,69 %NA22,85 %
Program s vyhlasovaným výnosom0,09 %0,25 %0,51 %1,01 %3,03 %5,10 %8,50 %
Európske akciové portfólio-1,12 %0,08 %0,06 %10,61 %-0,64 %NA11,04 %
Ázijské akciové portfólio0,36 %-0,98 %4,77 %13,21 %30,39 %NA53,36 %
Americké akciové portfólio-0,42 %-1,46 %1,80 %15,75 %13,32 %NA25,09 %
Globálne akciové portfólio-0,68 %-1,65 %-1,09 %11,64 %4,62 %NA11,34 %
Vyvážené portfólio-0,73 %-0,93 %-1,31 %5,37 %-0,95 %NA2,18 %
Dlhopisové portfólio0,15 %0,29 %0,36 %1,41 %-1,42 %NA0,72 %
Global 2030 plus-0,54 %-1,10 %-0,97 %6,93 %0,05 %NA2,50 %
Global 2040 plus-0,71 %-1,42 %-1,35 %7,82 %0,27 %NA6,27 %
Garantovaný Fond0,22 %0,61 %1,26 %2,51 %7,69 %NA15,54 %
Garantovaný Fond 20130,13 %0,37 %0,76 %1,51 %4,57 %NA5,82 %
Fond s vyhlasovaným výnosom0,09 %0,25 %0,50 %1,01 %3,03 %NA5,46 %
Globálne rýchlo rastúce trhy0,59 %1,98 %8,90 %21,81 %15,97 %NA30,32 %
Garantovaný Fond 20140,17 %0,47 %0,96 %1,91 %5,84 %NA6,67 %

*S investovaním do podielových fondov je spojené riziko, hodnota fondu v budúcnosti môže rásť alebo klesať. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcej výkonnosti.