Pre správne zobrazenie vývoja jednotlivých fondov použite prehliadač Internet Explorer.

Tabuľka výkonnosti fondov Denná hodnota Denná zmena hodnoty podielu
Dlhopisový fond3,358352 EUR0,000687 EUR0,02 %
Vyvážený fond3,375215 EUR0,004965 EUR0,15 %
Globálny akciový fond3,786099 EUR0,006178 EUR0,16 %
Ázijský akciový fond5,213656 EUR0,005101 EUR0,10 %
Európsky akciový fond3,381850 EUR0,004419 EUR0,13 %
Americký akciový fond5,091527 EUR0,012001 EUR0,24 %
Fond GARANT1,059841 EUR0,000014 EUR0,00 %
Fond Vernosť 2,5%1,127893 EUR0,000076 EUR0,01 %
Penzijný fond3,445245 EUR0,000716 EUR0,02 %
Global 20301,063720 EUR0,001251 EUR0,12 %
Global 20401,074307 EUR0,001538 EUR0,14 %
Garantovaný program4,318282 EUR0,000292 EUR0,01 %
Program s vyhlasovaným výnosom3,685993 EUR0,000100 EUR0,00 %
Európske akciové portfólio1,083199 EUR0,001409 EUR0,13 %
Ázijské akciové portfólio1,495757 EUR0,000283 EUR0,02 %
Americké akciové portfólio1,416930 EUR0,005944 EUR0,42 %
Globálne akciové portfólio1,123859 EUR0,003845 EUR0,34 %
Vyvážené portfólio1,011329 EUR0,001165 EUR0,12 %
Dlhopisové portfólio0,998808 EUR0,000191 EUR0,02 %
Global 2030 plus1,010567 EUR0,001661 EUR0,16 %
Global 2040 plus1,053072 EUR0,002382 EUR0,23 %
Garantovaný Fond4,062261 EUR0,000275 EUR0,01 %
Garantovaný Fond 20131,095185 EUR0,000045 EUR0,00 %
Fond s vyhlasovaným výnosom3,582688 EUR0,000098 EUR0,00 %
Globálne rýchlo rastúce trhy1,374143 EUR0,004462 EUR0,32 %
Garantovaný Fond 20141,114061 EUR0,000057 EUR0,01 %
Tabuľka výkonnosti fondov 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov od počiatku
Dlhopisový fond-0,46 %-0,07 %0,77 %1,25 %-0,33 %-1,46 %1,17 %
Vyvážený fond-0,76 %-0,61 %2,63 %5,34 %4,33 %8,06 %1,68 %
Globálny akciový fond-1,05 %-0,50 %4,37 %10,67 %11,60 %25,08 %14,06 %
Ázijský akciový fond0,07 %-1,83 %-1,91 %9,41 %7,92 %31,29 %57,07 %
Európsky akciový fond-0,76 %-0,95 %0,87 %4,48 %9,04 %23,75 %1,88 %
Americký akciový fond-1,51 %-1,88 %3,46 %7,18 %19,12 %40,24 %53,39 %
Fond GARANT0,04 %0,12 %0,25 %0,49 %1,69 %5,26 %5,98 %
Fond Vernosť 2,5%0,20 %0,62 %1,25 %2,50 %7,68 %NA12,79 %
Penzijný fond-0,47 %-0,07 %0,74 %1,51 %0,79 %0,70 %3,79 %
Global 2030-0,76 %-0,38 %2,64 %6,20 %6,24 %12,71 %6,37 %
Global 2040-0,84 %-0,45 %3,34 %7,75 %7,86 %17,09 %7,43 %
Garantovaný program0,20 %0,62 %1,25 %2,50 %7,68 %13,15 %30,06 %
Program s vyhlasovaným výnosom0,08 %0,25 %0,50 %1,00 %3,03 %5,10 %11,02 %
Európske akciové portfólio-1,13 %-1,07 %-2,92 %-0,17 %3,69 %4,18 %8,34 %
Ázijské akciové portfólio-0,77 %-3,69 %-6,60 %2,94 %1,57 %21,56 %49,61 %
Americké akciové portfólio-2,62 %-4,17 %-0,56 %3,11 %20,14 %32,94 %41,69 %
Globálne akciové portfólio-2,06 %-1,85 %-3,69 %0,36 %6,03 %10,05 %12,41 %
Vyvážené portfólio-1,25 %-1,29 %-1,70 %-0,44 %1,01 %0,53 %1,15 %
Dlhopisové portfólio-0,46 %-0,11 %0,66 %1,07 %-0,82 %-2,31 %-0,11 %
Global 2030 plus-1,39 %-1,25 %-2,04 %-0,04 %1,21 %1,81 %1,06 %
Global 2040 plus-1,59 %-1,48 %-2,63 %-0,18 %2,14 %3,02 %5,31 %
Garantovaný Fond0,20 %0,62 %1,25 %2,50 %7,68 %13,15 %22,32 %
Garantovaný Fond 20130,12 %0,37 %0,75 %1,50 %4,56 %7,74 %9,52 %
Fond s vyhlasovaným výnosom0,08 %0,25 %0,50 %1,00 %3,03 %5,10 %7,91 %
Globálne rýchlo rastúce trhy-0,12 %-0,38 %-1,05 %10,12 %16,11 %24,98 %37,44 %
Garantovaný Fond 20140,15 %0,47 %0,95 %1,90 %5,80 %9,87 %11,41 %

*S investovaním do podielových fondov je spojené riziko, hodnota fondu v budúcnosti môže rásť alebo klesať. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcej výkonnosti.