Tabuľka výkonnosti fondov Denná hodnota Denná zmena hodnoty podielu
Dlhopisový fond3,357950 EUR0,001495 EUR0,04 %
Vyvážený fond3,252022 EUR0,001388 EUR0,04 %
Globálny akciový fond3,500750 EUR0,001500 EUR0,04 %
Ázijský akciový fond5,067746 EUR0,019482 EUR0,39 %
Európsky akciový fond3,386483 EUR0,004503 EUR0,13 %
Americký akciový fond4,553879 EUR0,009034 EUR0,20 %
Fond GARANT1,051609 EUR0,000014 EUR0,00 %
Fond Vernosť 2,5%1,084418 EUR0,000073 EUR0,01 %
Penzijný fond3,423643 EUR0,001380 EUR0,04 %
Global 20301,021412 EUR0,000061 EUR0,01 %
Global 20401,016285 EUR0,000082 EUR0,01 %
Garantovaný program4,151841 EUR0,000281 EUR0,01 %
Program s vyhlasovaným výnosom3,628099 EUR0,000099 EUR0,00 %
Európske akciové portfólio1,101977 EUR0,000693 EUR0,06 %
Ázijské akciové portfólio1,517344 EUR0,004528 EUR0,30 %
Americké akciové portfólio1,309427 EUR0,002372 EUR0,18 %
Globálne akciové portfólio1,112078 EUR0,000197 EUR0,02 %
Vyvážené portfólio1,019096 EUR0,000385 EUR0,04 %
Dlhopisové portfólio1,001223 EUR0,000455 EUR0,05 %
Global 2030 plus1,018309 EUR0,000384 EUR0,04 %
Global 2040 plus1,057143 EUR0,000254 EUR0,02 %
Garantovaný Fond3,905690 EUR0,000264 EUR0,01 %
Garantovaný Fond 20131,069529 EUR0,000044 EUR0,00 %
Fond s vyhlasovaným výnosom3,526400 EUR0,000096 EUR0,00 %
Globálne rýchlo rastúce trhy1,352430 EUR0,002200 EUR0,16 %
Garantovaný Fond 20141,081191 EUR0,000056 EUR0,01 %
Tabuľka výkonnosti fondov 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov od počiatku
Dlhopisový fond0,05 %-0,73 %-0,59 %-0,15 %-1,36 %-1,44 %1,16 %
Vyvážený fond0,31 %-1,33 %-1,45 %-2,52 %-1,14 %2,07 %-2,03 %
Globálny akciový fond1,79 %-2,13 %-1,86 %-3,73 %0,27 %15,79 %5,46 %
Ázijský akciový fond2,01 %-1,38 %0,53 %-1,29 %1,11 %47,33 %52,67 %
Európsky akciový fond1,13 %-0,65 %0,01 %2,34 %8,26 %21,59 %2,02 %
Americký akciový fond2,68 %0,32 %1,47 %-3,47 %6,61 %32,17 %37,19 %
Fond GARANT0,04 %0,12 %0,25 %0,49 %3,63 %NA5,16 %
Fond Vernosť 2,5%0,20 %0,62 %1,25 %2,50 %7,68 %NA8,44 %
Penzijný fond0,05 %-0,53 %-0,42 %0,21 %0,29 %-0,52 %3,14 %
Global 20300,96 %-1,46 %-1,29 %-2,16 %-1,24 %7,90 %2,14 %
Global 20401,15 %-1,76 %-1,65 %-2,96 %-0,37 %11,24 %1,63 %
Garantovaný program0,20 %0,62 %1,25 %2,50 %7,68 %13,15 %25,05 %
Program s vyhlasovaným výnosom0,08 %0,25 %0,50 %1,00 %3,03 %5,10 %9,28 %
Európske akciové portfólio1,20 %-1,07 %0,70 %-1,22 %-4,42 %3,73 %10,22 %
Ázijské akciové portfólio1,58 %-1,25 %2,07 %-2,95 %-0,51 %44,29 %51,77 %
Americké akciové portfólio4,49 %3,52 %5,65 %0,93 %3,15 %26,46 %30,94 %
Globálne akciové portfólio2,84 %-1,41 %2,06 %-3,15 %-5,53 %9,51 %11,23 %
Vyvážené portfólio0,76 %-0,87 %0,66 %-1,68 %-3,64 %-0,28 %1,93 %
Dlhopisové portfólio0,03 %-0,76 %-0,63 %-0,33 %-1,89 %-2,46 %0,13 %
Global 2030 plus1,50 %-1,26 %0,73 %-2,55 %-6,24 %1,18 %1,83 %
Global 2040 plus1,84 %-1,28 %1,09 %-2,95 %-6,86 %2,34 %5,72 %
Garantovaný Fond0,20 %0,62 %1,25 %2,50 %7,68 %13,15 %17,60 %
Garantovaný Fond 20130,12 %0,37 %0,75 %1,50 %4,56 %NA6,95 %
Fond s vyhlasovaným výnosom0,08 %0,25 %0,50 %1,00 %3,03 %5,10 %6,22 %
Globálne rýchlo rastúce trhy3,44 %0,88 %4,10 %5,20 %5,62 %23,46 %35,27 %
Garantovaný Fond 20140,16 %0,47 %0,95 %1,90 %5,80 %NA8,12 %

*S investovaním do podielových fondov je spojené riziko, hodnota fondu v budúcnosti môže rásť alebo klesať. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcej výkonnosti.