Pre správne zobrazenie vývoja jednotlivých fondov použite prehliadač Internet Explorer.

Tabuľka výkonnosti fondov Denná hodnota Denná zmena hodnoty podielu
Dlhopisový fond3,367750 EUR0,000078 EUR0,00 %
Vyvážený fond3,451728 EUR0,005011 EUR0,15 %
Globálny akciový fond3,943318 EUR0,010002 EUR0,25 %
Ázijský akciový fond5,398186 EUR0,012205 EUR0,23 %
Európsky akciový fond3,526246 EUR0,011017 EUR0,31 %
Americký akciový fond5,310722 EUR0,016714 EUR0,32 %
Fond GARANT1,060634 EUR0,000014 EUR0,00 %
Fond Vernosť 2,5%1,132171 EUR0,000077 EUR0,01 %
Penzijný fond3,455019 EUR0,000081 EUR0,00 %
Global 20301,088608 EUR0,001519 EUR0,14 %
Global 20401,105879 EUR0,002056 EUR0,19 %
Garantovaný program4,334674 EUR0,000293 EUR0,01 %
Program s vyhlasovaným výnosom3,691636 EUR0,000101 EUR0,00 %
Európske akciové portfólio1,127311 EUR0,006706 EUR0,60 %
Ázijské akciové portfólio1,532030 EUR0,004447 EUR0,29 %
Americké akciové portfólio1,474410 EUR0,006659 EUR0,45 %
Globálne akciové portfólio1,180628 EUR0,010297 EUR0,88 %
Vyvážené portfólio1,036965 EUR0,004480 EUR0,43 %
Dlhopisové portfólio1,001260 EUR0,000027 EUR0,00 %
Global 2030 plus1,037787 EUR0,004980 EUR0,48 %
Global 2040 plus1,089599 EUR0,006698 EUR0,62 %
Garantovaný Fond4,077680 EUR0,000276 EUR0,01 %
Garantovaný Fond 20131,097697 EUR0,000045 EUR0,00 %
Fond s vyhlasovaným výnosom3,588168 EUR0,000098 EUR0,00 %
Globálne rýchlo rastúce trhy1,442648 EUR0,012850 EUR0,90 %
Garantovaný Fond 20141,117290 EUR0,000058 EUR0,01 %
Tabuľka výkonnosti fondov 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov od počiatku
Dlhopisový fond0,37 %-0,17 %1,07 %3,42 %0,35 %-0,84 %1,46 %
Vyvážený fond0,56 %0,99 %4,87 %10,16 %5,27 %11,49 %3,99 %
Globálny akciový fond1,38 %1,72 %10,20 %19,15 %13,75 %29,35 %18,80 %
Ázijský akciový fond0,52 %2,02 %6,02 %12,46 %12,71 %28,78 %62,63 %
Európsky akciový fond1,46 %3,42 %6,57 %15,23 %11,10 %28,30 %6,23 %
Americký akciový fond1,53 %1,74 %7,80 %16,92 %19,22 %43,49 %59,99 %
Fond GARANT0,04 %0,12 %0,24 %0,49 %1,53 %5,04 %6,06 %
Fond Vernosť 2,5%0,20 %0,62 %1,24 %2,50 %7,68 %13,15 %13,22 %
Penzijný fond0,37 %-0,17 %1,06 %3,43 %1,41 %1,30 %4,09 %
Global 20300,84 %0,90 %5,61 %11,39 %7,32 %15,48 %8,86 %
Global 20400,99 %1,22 %7,15 %14,01 %9,25 %20,63 %10,59 %
Garantovaný program0,20 %0,62 %1,24 %2,50 %7,68 %13,15 %30,55 %
Program s vyhlasovaným výnosom0,08 %0,25 %0,50 %1,00 %3,03 %5,10 %11,19 %
Európske akciové portfólio0,45 %3,33 %5,08 %8,97 %1,84 %10,08 %12,76 %
Ázijské akciové portfólio-0,71 %0,79 %-0,43 %4,93 %3,51 %21,02 %53,24 %
Americké akciové portfólio1,50 %1,28 %3,99 %13,76 %20,35 %37,36 %47,44 %
Globálne akciové portfólio1,05 %2,95 %6,08 %11,14 %4,46 %16,81 %18,09 %
Vyvážené portfólio0,31 %1,45 %2,58 %5,53 %0,03 %4,87 %3,72 %
Dlhopisové portfólio0,34 %-0,20 %0,95 %3,17 %-0,16 %-1,71 %0,13 %
Global 2030 plus0,59 %1,34 %3,19 %6,52 %0,02 %5,85 %3,78 %
Global 2040 plus0,70 %1,90 %4,02 %7,72 %0,83 %7,93 %8,96 %
Garantovaný Fond0,20 %0,62 %1,24 %2,50 %7,68 %13,15 %22,78 %
Garantovaný Fond 20130,12 %0,37 %0,75 %1,50 %4,56 %7,74 %9,77 %
Fond s vyhlasovaným výnosom0,08 %0,25 %0,50 %1,00 %3,03 %5,10 %8,08 %
Globálne rýchlo rastúce trhy1,38 %4,01 %8,93 %16,65 %19,64 %30,72 %44,30 %
Garantovaný Fond 20140,16 %0,47 %0,94 %1,90 %5,80 %9,87 %11,73 %

*S investovaním do podielových fondov je spojené riziko, hodnota fondu v budúcnosti môže rásť alebo klesať. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcej výkonnosti.