Tabuľka výkonnosti fondov Denná hodnota Denná zmena hodnoty podielu
Dlhopisový fond3,270497 EUR0,001063 EUR0,03 %
Vyvážený fond3,158472 EUR0,000787 EUR0,02 %
Globálny akciový fond3,332054 EUR0,001518 EUR0,05 %
Ázijský akciový fond4,837623 EUR0,005390 EUR0,11 %
Európsky akciový fond3,120826 EUR0,004879 EUR0,16 %
Americký akciový fond4,623448 EUR0,017520 EUR0,38 %
Fond GARANT1,055975 EUR0,000014 EUR0,00 %
Fond Vernosť 2,5%1,107254 EUR0,000075 EUR0,01 %
Penzijný fond3,355359 EUR0,001112 EUR0,03 %
Global 20300,983416 EUR0,000153 EUR0,02 %
Global 20400,976278 EUR0,000296 EUR0,03 %
Garantovaný program4,239262 EUR0,000287 EUR0,01 %
Program s vyhlasovaným výnosom3,658681 EUR0,000100 EUR0,00 %
Európske akciové portfólio1,040563 EUR0,001144 EUR0,11 %
Ázijské akciové portfólio1,449905 EUR0,000328 EUR0,02 %
Americké akciové portfólio1,316513 EUR0,005556 EUR0,42 %
Globálne akciové portfólio1,064500 EUR0,002787 EUR0,26 %
Vyvážené portfólio0,985834 EUR0,001088 EUR0,11 %
Dlhopisové portfólio0,974432 EUR0,000313 EUR0,03 %
Global 2030 plus0,976292 EUR0,001266 EUR0,13 %
Global 2040 plus1,012392 EUR0,001765 EUR0,17 %
Garantovaný Fond3,987926 EUR0,000270 EUR0,01 %
Garantovaný Fond 20131,083063 EUR0,000044 EUR0,00 %
Fond s vyhlasovaným výnosom3,556135 EUR0,000097 EUR0,00 %
Globálne rýchlo rastúce trhy1,258781 EUR0,001916 EUR0,15 %
Garantovaný Fond 20141,098493 EUR0,000057 EUR0,01 %
Tabuľka výkonnosti fondov 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov od počiatku
Dlhopisový fond0,31 %-1,40 %-1,78 %-3,48 %-0,53 %-3,28 %-1,47 %
Vyvážený fond1,56 %-1,41 %-3,12 %-6,03 %7,84 %2,47 %-4,85 %
Globálny akciový fond2,83 %-2,35 %-6,98 %-9,42 %17,67 %14,47 %0,38 %
Ázijský akciový fond1,62 %1,41 %-5,46 %-9,23 %17,99 %41,20 %45,74 %
Európsky akciový fond3,65 %-3,33 %-8,11 %-11,46 %12,82 %9,71 %-5,98 %
Americký akciový fond4,69 %-1,63 %-2,14 %-2,06 %31,51 %35,26 %39,29 %
Fond GARANT0,04 %0,12 %0,24 %0,49 %2,44 %NA5,60 %
Fond Vernosť 2,5%0,20 %0,62 %1,24 %2,50 %7,68 %NA10,73 %
Penzijný fond0,32 %-1,14 %-1,38 %-2,70 %1,27 %-1,54 %1,08 %
Global 20301,73 %-1,70 %-4,32 %-6,89 %10,32 %7,18 %-1,66 %
Global 20402,09 %-1,94 %-5,06 %-7,70 %13,19 %9,88 %-2,37 %
Garantovaný program0,20 %0,62 %1,24 %2,50 %7,68 %13,15 %27,68 %
Program s vyhlasovaným výnosom0,08 %0,25 %0,50 %1,00 %3,03 %5,10 %10,20 %
Európske akciové portfólio2,94 %-3,81 %-6,43 %-9,78 %8,89 %-3,89 %4,08 %
Ázijské akciové portfólio0,55 %0,07 %-6,85 %-9,32 %14,90 %37,69 %45,02 %
Americké akciové portfólio5,66 %-2,86 %-4,61 %-0,36 %30,78 %28,55 %31,65 %
Globálne akciové portfólio3,86 %-4,32 %-8,13 %-8,92 %17,25 %7,92 %6,47 %
Vyvážené portfólio1,79 %-2,81 %-4,20 %-6,34 %6,52 %-0,69 %-1,40 %
Dlhopisové portfólio0,28 %-1,40 %-1,80 %-3,55 %-1,01 %-4,10 %-2,55 %
Global 2030 plus2,15 %-3,10 %-5,45 %-7,50 %7,81 %0,48 %-2,37 %
Global 2040 plus2,57 %-3,65 %-6,37 %-8,04 %10,03 %1,21 %1,24 %
Garantovaný Fond0,20 %0,62 %1,24 %2,50 %7,68 %13,15 %20,08 %
Garantovaný Fond 20130,12 %0,37 %0,75 %1,50 %4,56 %7,73 %8,31 %
Fond s vyhlasovaným výnosom0,08 %0,25 %0,50 %1,00 %3,03 %5,10 %7,11 %
Globálne rýchlo rastúce trhy4,38 %2,07 %-3,71 %-9,06 %27,46 %18,42 %25,91 %
Garantovaný Fond 20140,16 %0,47 %0,94 %1,90 %5,80 %9,85 %9,85 %

*S investovaním do podielových fondov je spojené riziko, hodnota fondu v budúcnosti môže rásť alebo klesať. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcej výkonnosti.