Tabuľka výkonnosti fondov Denná hodnota Denná zmena hodnoty podielu
Dlhopisový fond3,321625 EUR0,003594 EUR0,11 %
Vyvážený fond3,251781 EUR0,011351 EUR0,35 %
Globálny akciový fond3,537693 EUR0,013568 EUR0,39 %
Ázijský akciový fond5,088678 EUR0,028348 EUR0,56 %
Európsky akciový fond3,301558 EUR0,014816 EUR0,45 %
Americký akciový fond4,824093 EUR0,007267 EUR0,15 %
Fond GARANT1,057661 EUR0,000014 EUR0,00 %
Fond Vernosť 2,5%1,116194 EUR0,000076 EUR0,01 %
Penzijný fond3,408293 EUR0,003503 EUR0,10 %
Global 20301,021950 EUR0,002812 EUR0,28 %
Global 20401,021493 EUR0,003406 EUR0,33 %
Garantovaný program4,273528 EUR0,000289 EUR0,01 %
Program s vyhlasovaným výnosom3,670576 EUR0,000100 EUR0,00 %
Európske akciové portfólio1,083112 EUR0,008943 EUR0,83 %
Ázijské akciové portfólio1,543667 EUR0,012017 EUR0,78 %
Americké akciové portfólio1,413248 EUR0,007987 EUR0,57 %
Globálne akciové portfólio1,133661 EUR0,009618 EUR0,86 %
Vyvážené portfólio1,015201 EUR0,005579 EUR0,55 %
Dlhopisové portfólio0,988912 EUR0,001001 EUR0,10 %
Global 2030 plus1,014355 EUR0,005344 EUR0,53 %
Global 2040 plus1,060191 EUR0,007033 EUR0,67 %
Garantovaný Fond4,020160 EUR0,000272 EUR0,01 %
Garantovaný Fond 20131,088319 EUR0,000044 EUR0,00 %
Fond s vyhlasovaným výnosom3,567683 EUR0,000097 EUR0,00 %
Globálne rýchlo rastúce trhy1,322182 EUR0,001206 EUR0,09 %
Garantovaný Fond 20141,105267 EUR0,000057 EUR0,01 %
Tabuľka výkonnosti fondov 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov od počiatku
Dlhopisový fond-0,26 %1,00 %0,95 %-0,65 %-0,09 %-2,34 %0,07 %
Vyvážený fond-0,97 %1,11 %3,35 %-0,36 %2,59 %4,92 %-2,04 %
Globálny akciový fond-2,36 %1,25 %6,56 %-1,25 %9,95 %19,24 %6,58 %
Ázijský akciový fond-4,03 %1,27 %6,06 %-1,56 %16,15 %43,08 %53,30 %
Európsky akciový fond-1,40 %3,81 %5,74 %-3,48 %8,70 %17,67 %-0,54 %
Americký akciový fond-2,14 %-0,18 %4,59 %2,99 %23,06 %36,92 %45,33 %
Fond GARANT0,04 %0,12 %0,24 %0,49 %2,11 %NA5,77 %
Fond Vernosť 2,5%0,20 %0,62 %1,24 %2,50 %7,68 %NA11,62 %
Penzijný fond-0,27 %1,00 %1,12 %-0,11 %1,28 %-0,34 %2,68 %
Global 2030-1,28 %1,14 %4,00 %-0,81 %5,56 %9,92 %2,19 %
Global 2040-1,62 %1,22 %4,86 %-0,75 %6,43 %13,35 %2,15 %
Garantovaný program0,20 %0,62 %1,24 %2,50 %7,68 %13,15 %28,71 %
Program s vyhlasovaným výnosom0,08 %0,25 %0,50 %1,00 %3,03 %5,10 %10,56 %
Európske akciové portfólio-2,68 %1,84 %2,29 %-4,06 %6,38 %1,44 %8,34 %
Ázijské akciové portfólio-3,56 %3,29 %4,49 %-1,85 %15,53 %41,49 %54,40 %
Americké akciové portfólio-1,20 %2,47 %6,78 %3,90 %31,15 %34,33 %41,32 %
Globálne akciové portfólio-2,69 %2,35 %3,74 %-2,50 %15,01 %12,87 %13,39 %
Vyvážené portfólio-1,18 %1,58 %1,60 %-1,76 %4,39 %1,72 %1,54 %
Dlhopisové portfólio-0,26 %0,94 %0,86 %-0,78 %-0,59 %-3,15 %-1,10 %
Global 2030 plus-1,54 %1,60 %2,07 %-2,32 %6,23 %3,22 %1,44 %
Global 2040 plus-1,83 %1,91 %2,46 %-2,39 %8,18 %4,79 %6,02 %
Garantovaný Fond0,20 %0,62 %1,24 %2,50 %7,68 %13,15 %21,05 %
Garantovaný Fond 20130,12 %0,37 %0,74 %1,50 %4,57 %7,73 %8,83 %
Fond s vyhlasovaným výnosom0,08 %0,25 %0,50 %1,00 %3,03 %5,10 %7,46 %
Globálne rýchlo rastúce trhy-4,44 %0,52 %5,46 %-1,71 %27,33 %21,98 %32,25 %
Garantovaný Fond 20140,15 %0,47 %0,94 %1,90 %5,80 %9,91 %10,53 %

*S investovaním do podielových fondov je spojené riziko, hodnota fondu v budúcnosti môže rásť alebo klesať. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcej výkonnosti.